NEWS

संसदेतील उपस्थिती


संसदेच्या अधिवेशनांमधील खा. सुप्रिया सुळे यांची उपस्थिती
Session Attendence
First 2009 86%
Budget 2012 89%
Monsoon 2012 68%
Winter 2012 75%
Budget 2013 94%
Monsoon 2013 90%
Winter 2013 100%
Budget II 2009 69%
Winter 2009 86%
Budget 2010 97%
Monsoon 2010 85%
Winter 2010 83%
Budget 2011 96%
Monsoon 2011 77%
Winter 2011 96%